Všeobecný návod kontroly a údržby

Pokud není uvedeno u jednotlivých materiálů jinak, musí být kontrola a údržba prováděna minimálně 1x ročně a zahrnuje

 • omytí vodou – nesmí být použity žádné agresivní nebo leštící přípravky (viz. všeobecné záruční podmínky)
 • kontrola ukotvení – kotevní prvky by měly být pevně dotaženy bez známek většího opotřebení; v případě uvolnění je nutné provést jejich dotažení, případně výměnu
 • kontrola základových patek – nesmí být uvolněné a nesmí vykazovat žádné trhliny; poškozené patky by měly být vyztuženy, přibetonovány, příp. vyměněny
 • kontrola konstrukčních spojů – musí být pevně dotaženy, v případě jejich uvolnění musí být neprodleně provedeno jejich dotažení, případně výměna
 • kontrola jednotlivých částí – nesmí vykazovat známky poškození, které by mohly způsobit zranění uživatele, znemožnit jejich užívání
 • kontrola povrchové úpravy – nesmí obsahovat žádné praskliny či oděrky, při zjištění jakéhokoli poškození je nutná oprava

Všeobecné záruční podmínky

Pokud není stanoveno smluvně nebo u jednotlivých materiálů jinak, platí základní záruka 24 měsíců a tyto všeobecné záruční podmínky.

Pro uznání záruky

 • musí být prováděna pravidelná doporučená kontrola a údržba
 • zjištěné závady musí být odstraněny v nejkratší možné době
 • práva z odpovědnosti musí být uplatněna bez zbytečného odkladu

Dodavatel neodpovídá

 • za poškození vzniklá zanedbáním pravidelné kontroly a návodu údržby
 • za opravy provedené nevhodně a neodborně
 • za mechanické poškození (poškrabání, vrypy, přetížení, apod.)
 • za poškození chemickým vlivem (průmyslové spady, ptačí trus, žíraviny, nevhodné čistící prostředky, apod.)
 • za poškození způsobené havárií, živelnou pohromou, vandalismem

Materiály

Při výrobě našich produktů používáme především tradiční materiály kov, litinu a dřevo. Mezi další doplňkové materiály patří hliník (na informační systémy), nerezová ocel (spojovací materiál), sklo a polykarbonát (na zastávkové přístřešky, informační tabule), recyklovaný plast (sedáky laviček a desky stolů), HPL desky, Dibond a další.

Kovové a litinové dílce

Povrchová úprava kovů a litiny je zvolena podle technologických možností pro daný dílec (litina, tenký plech, atd.), svým určením, životností a s ohledem na složitost následné údržby.

Povrchová úprava kovových dílců

Kovové dílce městského mobiliáře jsou povrchově upraveny:

 • žárový zinek
 • žárový zinek + polyesterová prášková vypalovaná barva
 • žárový zinek + polyuretanové nebo syntetické barvy
 • polyesterová prášková vypalovaná barva se základní vrstvou práškového vypalovaného zinku (tato povrchová úprava již výjimečně, nahrazena předešlými povrchovými úpravami vykazujícími delší životnost)
Povrchová úprava litinových dílců

Litinové dílce městského mobiliáře jsou povrchově upraveny:

 • polyesterová prášková vypalovaná barva
 • 2x syntetická barva nebo polyuretanová barva
Záruční podmínky

Záruka na vadu kovových, litinových dílců a na jejich povrchovou úpravu je 48 měsíců s podkladním žárovým zinkem a 24 měsíců na zbývající, pokud není smluvně dáno jinak. Platí zde všeobecné záruční podmínky. Záruka se vztahuje na mechanickou odolnost pro daný účel, na samovolné odlupování povrchové úpravy, korozi.

Estetická nesourodost povrchu s žárovým zinkem nesnižuje ochranné vlastnosti, záruku. Reklamace estetické nesourodosti žárového zinku proto nebude uznána. Norma připouští do 0,5% z celkové plochy povrchu součásti opravu povrchu. Jednotlivá nepokovená plocha pro opravu nesmí být větší než 10 cm2. Oprava se provádí nanesením vhodného nátěru obsahujícího práškový zinek nebo žárovým nástřikem zinku.

Oprava poškozených povrchů kovových a litinových dílců

Opravu většího rozsahu doporučujeme přenechat výrobci nebo odborné firmě. Někdy to znamená demontáž a kompletní novou povrchovou úpravu, případně výměnu poškozeného dílce.

Při provádění povrchových úprav dodržujte pokyny výrobce nátěrové hmoty!

Upozorňujeme, že opravené místo bude vykazovat stopy po přetírání nebo nástřiku. To však neznamená, že u výrobku budou sníženy ochranné vlastnosti, případně záruční doba.

O druhu použité nátěrové hmoty na poškozeném výrobku se informujte u společnosti Urbania, s.r.o.

 • Drobné opravy žárového zinku lze provést barvou s dostatečným množstvím práškového zinku
 • Drobné opravy vypalované polyesterové barvy lze provést polyuretanovou barvou v příslušném odstínu
 • Drobné opravy syntetické barvy provádíme stejným odstínem dané barvy

Dřevěné části

Postupem vývoje a zkušeností preferujeme pro své přirozené vlastnosti a krásnou kresbu především české modřínové, akátové a dubové dřevo.

Modřín patří mezi naše nejtvrdší jehličnany (tvrdost 19 N/mm2 Brinellovy stupnice) a i kvůli své přirozené odolnosti povětrnostním vlivům se u nás používal od pradávna například na šindele.

Akát patří mezi naše nejtvrdší listnaté dřeviny (34 N/mm2), velmi dobře odolává vodě i počasí. Ideálně se hodí na velmi namáhané násady, topůrka a rukojeti.

Dub (tvrdost 34 N/mm2) z našich dřev nejdéle vzdoruje nejen povětrnostním podmínkám, ale i střídání vlhka a sucha. Vyráběly se z něj mlýnská kola, hamry, piloty k mostům a lávky, sudy. Dubové dřevo bylo za všech dob oblíbeno v nábytkářství.

Mezi okrajově používané dřeviny patří tradiční smrk (tvrdost 12 N/mm2) nebo borovice, které však ze všech uvedených vykazují nejmenší tvrdost a přirozenou odolnost v exteriéru.

Povrchová úprava dřeva

Dřevo chráníme proti povětrnosti těmito variantami úpravy

 • 3x nátěr slabovrstvou vodou ředitelnou lazurou – smrk, borovice
 • 2x nátěr lazurou na bázi přírodních UV stabilních olejů s barevným pigmentem
 • 2x nátěr teakovým olejem – pouze pro exotické dřeviny
 • 2x asfaltový nátěr  – pouze na část dílce, který je ukotven v zemi

Mezi každým nátěrem je dřevo broušeno. Jaký způsob ochrany byl použit na daném dílci je uvedeno v popisu výrobku. Aktuální informace lze nalézt též na webových stránkách, případně se o druhu použité nátěrové hmoty na poškozeném výrobku informujte u společnosti Urbania, s.r.o.

Záruční podmínky

Záruka na vadu dřevěných dílců je 24 měsíců, pokud není smluvně dáno jinak. Vztahuje se na mechanickou odolnost pro daný účel, samovolné odlupování nátěru, hnilobu. Platí zde všeobecné záruční podmínky.

Podmínkou záruky je min. 1x roční obnova nátěru. Doporučuje se na jaře před zahájením sezóny. V případě větší frekvence užívání, mechanického zatížení se doporučuje kontrola a případný nátěr i před zimním obdobím, případně v průběhu sezóny.

Dřevo je přírodní materiál, drobné praskliny, trhliny, suky jsou přirozené a nelze reklamovat.

Především u modřínu se může místy objevit výtok smůly, který není závadou a lze odstranit lihem. Praskliny a trhliny se mohou objevovat i v průběhu používání v závislosti na okolním prostředí (vlhkost, teplota) a nejsou závadou.

Oprava poškozených povrchů dřeva

Opravu většího rozsahu doporučujeme přenechat výrobci nebo odborné firmě. Někdy to znamená demontáž a kompletní novou povrchovou úpravu, případně výměnu poškozeného dílce.

Pokud dojde k mechanickému poškození, je třeba neprodleně místo vybrousit a opatřit odpovídajícím nátěrem. V opačném případě může dojít ke ztrátě záruky (viz. všeobecné záruční podmínky).

Při provádění povrchových úprav dodržujte pokyny výrobce nátěrové hmoty!

Dřevo vždy neodmyslitelně patřilo k mobiliáři. Přirozenou vlastností všech dřevin je postupné zašednutí a dříve či později dochází k nevratnému poškození dřeviny hnilobou. Přestože se jedná o obnovitelný zdroj, není nutné řešit opravu výměnou, stačí dodržovat pravidelnou kontrolu a údržbu. Přednost dáváme stále více nátěru přírodními voskovými UV oleji, protože

 • jsou šetrné k životnímu prostředí
 • jsou prodyšné a vodoodpudivé
 • při včasných lokálních opravách není zřetelné napojení (nesmí dojít k zašednutí)

Pokud nedošlo mezi nátěry k zašednutí, mechanickému poškození, stačí preventivní obnovovací nátěr bez obroušení. Pravidelný obnovovací nátěr těmito oleji trvá například na lavičce o 10 latích průměrně 15 minut.

Věnujte prosím údržbě dřeva odpovídající pozornost, zaslouží si to!

(aktuální záruční podmínky a návod k údržbě Zaruka-a-navod-na-udrzbu-mestskeho-mobiliare-160316)