Showing all 18 results

Lavička Beata

13.422,53 14.365,12  vÄŤ DPH
11.093,00 11.872,00  bez DPH
View Lavička Beata details

Lavička Iconi bez opěradla

6.730,02 8.248,57  vÄŤ DPH
5.562,00 6.817,00  bez DPH
View Lavička Iconi bez opěradla details

Lavička Iconi s opěradlem

10.813,77 13.098,25  vÄŤ DPH
8.937,00 10.825,00  bez DPH
View Lavička Iconi s opěradlem details

Lavička Gratella

5.895,12 7.898,88  vÄŤ DPH
4.872,00 6.528,00  bez DPH
View Lavička Gratella details

Lavička Foca

10.804,09 11.502,26  vÄŤ DPH
8.929,00 9.506,00  bez DPH
View Lavička Foca details

Lavička Vincent s opěradlem s područkami

6.394,85 8.771,29  vÄŤ DPH
5.285,00 7.249,00  bez DPH
View Lavička Vincent s opěradlem s područkami details

Lavička Vincent bez opěradla s područkami

5.309,48 6.409,37  vÄŤ DPH
4.388,00 5.297,00  bez DPH
View Lavička Vincent bez opěradla s područkami details

Lavička Mona bez opěradla

5.601,09 6.174,63  vÄŤ DPH
4.629,00 5.103,00  bez DPH
View Lavička Mona bez opěradla details

Lavička Vincent bez opěradla bez područek

3.627,58 6.743,33  vÄŤ DPH
2.998,00 5.573,00  bez DPH
View Lavička Vincent bez opěradla bez područek details

Lavička Vincent s opěradlem bez područek

5.941,10 7.995,68  vÄŤ DPH
4.910,00 6.608,00  bez DPH
View Lavička Vincent s opěradlem bez područek details

Lavička Tubo s opěradlem

7.440,29 8.835,42  vÄŤ DPH
6.149,00 7.302,00  bez DPH
View Lavička Tubo s opěradlem details

Lavička Bobrava

4.525,40  vÄŤ DPH
3.740,00  bez DPH
View Lavička Bobrava details

Lavička Tubo bez opěradla

4.544,76 5.510,34  vÄŤ DPH
3.756,00 4.554,00  bez DPH
View Lavička Tubo bez opěradla details

Lavička Mona s opěradlem

6.969,60 7.695,60  vÄŤ DPH
5.760,00 6.360,00  bez DPH
View Lavička Mona s opěradlem details

Lavička VBR-16

3.114,54 3.498,11  vÄŤ DPH
2.574,00 2.891,00  bez DPH
View Lavička VBR-16 details

Lavička VBRO-16

3.793,35 4.181,76  vÄŤ DPH
3.135,00 3.456,00  bez DPH
View Lavička VBRO-16 details